Jak rozmawiać z alkoholikiem?

Może być trudno porozumieć się lub spojrzeć na bliską osobę, członka rodziny lub współpracownika, który ma problem z alkoholem. Trudno jest wiedzieć...

Syndrom DDD - objawy i leczenie dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych

Dzieci wychowane w rodzinach, w których obecny był alkohol, a jedno z rodziców zmagało się z uzależnieniem, cierpią na syndrom DDD. Dorosłe dzieci...